تهیه و توزیع ابزار و یراق وابسته به الکتریکی

مشخصات تماس

آدرس : تهران.خ لاله زارنو.ساختمان البرز3.پ42
تلفن:
۰۹۱۲۴۲۴۴۸۱۰فروغی

ایمیل:

parsian_elc@yahoo.com

X